Studia w Australii – AustraliaStudy.pl

Szkolnictwo wyższe

Australia oferuje bardzo dobry poziom szkolnictwa wyższego. Australijskie uczelnie zajmują wysokie miejsca w światowych rankingach, a studenci z różnych państw chętnie podejmują naukę w tym kraju.

Trzy podstawowe poziomy szkolnictwa wyższego w Australii to:

 1. Studia licencjackie – to podstawowe wykształcenie uniwersyteckie dla osób, które zaczynają studia. Pomyślne ukończenie tego poziomu daje wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą podjąć pracę w danym zawodzie lub kontynuować edukację. Czas trwania studiów licencjackich to zwykle od 3 do 4 lat, w zależności od dyscypliny.
 2. Studia magisterskie – studenci posiadający tytuł licencjata mogą kontynuować naukę na poziomie studiów magisterskich. Ten stopień pozwala na pogłębienie wiedzy w danej dziedzinie i na doskonalenie swoich umiejętności, a absolwenci otrzymują tytuł magistra w wybranej przez siebie dyscyplinie. Czas trwania studiów magisterskich waha się od 1 roku do 2 lat, w zależności od kierunku i uczelni.
 3. Studia doktoranckie – to kolejny stopień akademicki. Na studia doktoranckie mogą aplikować studenci z tytułem magistra, a także (po spełnieniu dodatkowych warunków) absolwenci studiów licencjackich. Edukację na tym poziomie kontynuują zazwyczaj osoby, które chcą prowadzić szerzej zakrojone badania naukowe w danej dziedzinie. Czas trwania studiów doktoranckich to od 3 do 5 lat, w zależności od wcześniejszych kwalifikacji i intensywności pracy słuchacza.
 • W Australii zapisy na studia wyższe odbywają się zazwyczaj 2 do 3 razy w roku. Absolwenci mogą skorzystać również z dodatkowej wizy (postgraduate work visa), która umożliwia przedłużenie pobytu i podjęcie pracy.
 • Opłaty za studia wyższe w Australii wahają się w granicach od 5000 do 25 000 dolarów za semestr.
 • Aby podjąć studia wyższe w Australii w pełnym wymiarze, należy aplikować o wizę numer 573.

UWAGA:uczelnie mogą wymagać certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (najczęściej IELTS).


 • Biznes
 • Handel
 • Zarządzanie
 • Informatyka
 • Turystyka
 • Hotelarstwo i gastronomia
 • Księgowość
 • Pielęgniarstwo
 • TESOL

Chciałbyś wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji o kursach.

//]]> preloader