Historia

Co oferuje mi OSHC?

10 stycznia, 2019 •• Wojtek ••

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OSHC, kiedy planujemy wyjazd do Australii na wizie studenckiej, zazwyczaj kojarzy nam się z pokryciem kosztów, które wiążą się z pobytem w szpitalu lub nagłą interwencją lekarzy. Jednak czy w przypadku, kiedy będziemy potrzebowali lekarstw na receptę będziemy mogli wykorzystać Overseas Student Health Cover, aby nie płacić pełnych kosztów leczenia? Na te i inne pytania związane z OSHC postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Częściowa refundacja kosztów dzięki OSHC

Dzięki ubezpieczeniu nie musimy się obawiać, że w razie potrzeby będziemy zmuszeni do opłacenia 100% ceny lekarstw przepisanych na receptę. Każda osoba objęta ubezpieczeniem może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na ten cel, nie przekraczając kwot podanych w umowie. W przypadku Allianz obecnie są to kwoty na poziomie:

  • $50 na każde przepisane lekarstwo
  • ale nie więcej niż $300 w roku kalendarzowym dla osoby objętej ubezpieczeniem indywidualnym
  • lub nie więcej jak $600 w roku kalendarzowym dla osób objętych ubezpieczeniem dla par (przy jednoczesnym zachowaniu limitu nieprzekraczającego 300 dolarów na osobę)

Jednocześnie warto pamiętać, że powyższe obejmuje wyłącznie leki przepisywane na receptę, które są objęte Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) – http://www.pbs.gov.au/pbs/home.

Leczenie dolegliwości zdiagnozowanych przed ubezpieczeniem

Często pojawiającym się pytaniem wśród ludzi, którzy mieli wcześniej problemy zdrowotne, jest to, czy ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia za schorzenia lub choroby zdiagnozowane w przeszłości. Chociaż teoretycznie OSHC powinno pokrywać wydatki na opiekę medyczną, to leczenie dolegliwości, z którymi mieliśmy problemy już w przeszłości będzie refundowane wyłącznie po upływie tzw. “waiting period”, czyli okresu oczekiwania określonego w umowie z ubezpieczycielem.

Jeśli okaże się, że wymagamy leczenia lub hospitalizacji z powodu choroby, której znamiona były widoczne przed wyjazdem do Australii, a zarazem przed wykupieniem OSHC, możemy być zobowiązani do samodzielnego opłacenia kosztów leczenia.

“Waiting periods” różnią się w zależności od natury dolegliwości oraz charakteru objaw, więc najlepiej zapoznać się z nimi na stronie internetowej ubezpieczyciela (https://allianzassistancehealth.com.au/en/helpcentre/oshc/waiting-periods-explained/) lub skontaktować się bezpośrednio z konsultantem firmy. W przypadku OSHC oferowanego przez Allianz, terminy te wynoszą od 2 do nawet 12 miesięcy, w zależności od przypadłości.

Warto dodać, że okres ten dotyczy także usług medycznych związanych z ciążą.

Czyli… jakie koszty pokrywa OSHC?

  • Wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu;
  • pobyt i leczenie w szpitalu;
  • zakwaterowanie pooperacyjne (jednodniowe);
  • wizyty u specjalistów po otrzymaniu skierowania od lekarza pierwszego kontaktu (z wyłączeniem wizyt u stomatologa czy okulisty).

Jak korzystać z ubezpieczenia?

Należy uiścić opłatę za usługę lekarską bezpośrednio po wizycie i zabrać ze sobą rachunek, dzięki któremu będzie można ubiegać się o zwrot kosztów z ubezpieczenia. Jeśli chodzi o kupno leków, to najpierw trzeba je kupić, a dopiero później starać się o refundację. W sytuacji konieczności pobytu w szpitalu, ze względu na wysokie koszty, rachunki wysyłane są bezpośrednio do ubezpieczyciela.

O czym należy pamiętać:

  • Ważność OSHC równa się ważności wizy. Jeśli przedłużasz swój pobyt w Australii – koniecznie przedłuż ważność ubezpieczenia;
  • OSHC ważne jest jedynie na terenie Down Under (nie pokrywa kosztów podróży z lub do Australii). Dlatego jeżeli wybierasz się na wycieczkę poza granice kraju, wykup dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

U kogo wykupić OSHC?

Warto pamiętać, że Overseas Student Health Cover należy wykupić wyłącznie w firmach wyznaczonych przez Departament Imigracji. Do takich ubezpieczycieli zalicza się m.in.:

https://www.privatehealth.gov.au/healthinsurance/overseas/oshc.htm

Przedstawione tutaj informacje są jedynie interpretacją i uproszczonym zestawieniem warunków ubezpieczenia. Finalną decyzję o przyznaniu zwrot podejmuje ubezpieczyciel.

W związku z tym pamiętaj, aby za każdym razem przed odbyciem świadczenia upewnić się u swojego ubezpieczyciela, czy i ile będzie Ci zwrócone.