Studia wyższe

Trzy podstawowe poziomy szkolnictwa wyższego w Australii to:

  1. Studia licencjackie – to podstawowe wykształcenie uniwersyteckie dla osób, które zaczynają studia. Pomyślne ukończenie tego poziomu daje wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą podjąć pracę w danym zawodzie lub kontynuować edukację. Czas trwania studiów licencjackich to zwykle od 3 do 4 lat, w zależności od dyscypliny.
  2. Studia magisterskie – studenci posiadający tytuł licencjata mogą kontynuować naukę na poziomie studiów magisterskich. Ten stopień pozwala na pogłębienie wiedzy w danej dziedzinie i na doskonalenie swoich umiejętności, a absolwenci otrzymują tytuł magistra w wybranej przez siebie dyscyplinie. Czas trwania studiów magisterskich waha się od 1 roku do 2 lat, w zależności od kierunku i uczelni.
  3. Studia doktoranckie – to kolejny stopień akademicki. Na studia doktoranckie mogą aplikować studenci z tytułem magistra, a także (po spełnieniu dodatkowych warunków) absolwenci studiów licencjackich. Edukację na tym poziomie kontynuują zazwyczaj osoby, które chcą prowadzić szerzej zakrojone badania naukowe w danej dziedzinie. Czas trwania studiów doktoranckich to od 3 do 5 lat, w zależności od wcześniejszych kwalifikacji i intensywności pracy słuchacza.

Uczelnie wymagają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (najczęściej IELTS).