fbpx

Studia w Australii

STUDIA WYŻSZE W AUSTRALII

Australia oferuje wiele możliwości studiowania zarówno dla studentów lokalnych, jak i zagranicznych. Rząd australijski dba o to, by jakość edukacji była jak najlepsza. Do wyboru jest ponad 22 000 kursów i 1100 instytucji. Sektor szkolnictwa wyższego obejmuje uniwersytety i college, które oferują m.in. studia licencjackie, magisterskie, certyfikaty, dyplomy i doktoraty. Studia w Australii zwiększają szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale również świetnie wypadają na tle międzynarodowym.  

Trzy podstawowe poziomy szkolnictwa wyższego w Australii to:

  1. Studia licencjackie – to podstawowe wykształcenie uniwersyteckie dla osób, które zaczynają studia. Pomyślne ukończenie tego poziomu daje wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą podjąć pracę w danym zawodzie lub kontynuować edukację. Czas trwania studiów licencjackich to zwykle od 3 do 4 lat, w zależności od dyscypliny.
  2. Studia magisterskie – studenci posiadający tytuł licencjata mogą kontynuować naukę na poziomie studiów magisterskich. Ten stopień pozwala na pogłębienie wiedzy w danej dziedzinie i na doskonalenie swoich umiejętności, a absolwenci otrzymują tytuł magistra w wybranej przez siebie dyscyplinie. Czas trwania studiów magisterskich waha się od 1 roku do 2 lat, w zależności od kierunku i uczelni.
  3. Studia doktoranckie – to kolejny stopień akademicki. Na studia doktoranckie mogą aplikować studenci z tytułem magistra, a także (po spełnieniu dodatkowych warunków) absolwenci studiów licencjackich. Edukację na tym poziomie kontynuują zazwyczaj osoby, które chcą prowadzić szerzej zakrojone badania naukowe w danej dziedzinie. Czas trwania studiów doktoranckich to od 3 do 5 lat, w zależności od wcześniejszych kwalifikacji i intensywności pracy słuchacza.

POZIOMY DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Australijskie Ramy Kwalifikacji (AQF) mają dziesięć poziomów, od poziomu 1 do poziomu 10. Poziom 1 to Certyfikat 1 w szkolnictwie wyższym do poziomu 10, który jest stopniem doktora na Uniwersytecie. Z drugiej strony TEQSA (Tertiary Education Quality and Standards Agency) reguluje jakość edukacji i usług szkoleniowych oferowanych studentom zagranicznym. ASQA (Australian Skills Quality Authority) jest krajowym regulatorem jakości i zapewnia, że ​​standardy jakości szkoleń są osiągane przez wszystkich dostawców szkoleń w kraju. 

Australijska edukacja jest uznawana na całym świecie.

Istnieją trzy główne rodzaje instytucji edukacyjnych:

  • Uniwersytety i placówki szkolnictwa wyższego
  • Uczelnie TAFE i zarejestrowane organizacje szkoleniowe dla VET
  • ELICOS dla kursów języka angielskiego

UNIWERSYTETY W AUSTRALII

Australia ma wiele uniwersytetów, z których najwyższy procent jest finansowany przez rząd. Studenci mają do wyboru wiele kierunków studiów, wśród nich: Biznes i Marketing, Nauka, Inżynieria, IT, Prawo, Zdrowie. Możliwości są nieograniczone, a co więcej, studia wyższe w Australii umożliwiają aplikację o wizę post graduate 485, dzięki której można pracować do 3 lat w zawodzie w Australii po zakończeniu studiów. O prestiżu edukacji w Australii świadczy chociażby to, że 6 australijskich uniwersytetów znajduje się na liście 100 najlepszych uniwersytetów na świecie według rankingu Times Higher Education World University Rankings 2020.

KWALIFIKACJE NA STUDIA W AUSTRALII

Warunki przyjęcia różnią się w zależności od uniwersytetu i kierunku. W pierwszej kolejności wymagane jest potwierdzenie znajomości języka angielskiego (np. Certyfikat IELTS 6.5-7.5). Na studia licencjackie można aplikować z dyplomem szkoły średniej. Na studia magisterskie wymagane jest ukończenie studiów licencjackich. Program doktorancki opiera się wyłącznie na wysokich osiągnięciach w zakresie studiów magisterskich lub uzyskaniu tytułu licencjata z wyróżnieniem. Wszystkie dyplomy niezbędne do aplikacji wymagane są w oryginale oraz po angielsku (lub z tłumaczeniem przysięgłym).

KOSZT STUDIÓW W AUSTRALII 

Opłaty za studia zależą od kierunku studiów i uniwersytetu. Opłaty za studia licencjackie dla studentów zagranicznych wahają się od 18 000 do 45 000 AUD rocznie. W przypadku studiów magisterskich i doktoranckich jest to około 22 000 do 60 000 AUD rocznie. Większość uniwersytetów oferuje również stypendia, które wahają się od 5% do 30%, w zależności od wymagań. Australia Study Educational Services pomaga w otrzymaniu stypendium na studia wyższe w Australii.

KURSY ZAWODOWE W AUSTRALII

Tańszą alternatywą studiów wyższych w Australii są kursy zawodowe VET (Certyfikat, Diploma i Advanced Diploma). Kursy zawodowe mają również niższe wymagania znajomości języka angielskiego – poziom średniozaawansowany jest wystarczający aby rozpocząć kurs. Więcej o kursach zawodowych w Australii dowiesz się TUTAJ.