Politechnika Wrocławska – AustraliaStudy.pl

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska to jedyna w Polsce i jedyna wśród 35 uczelni technicznych na świecie, które wybrał Rząd Australijski do programu wiz 476.

Kierunki dające możliwość ubiegania się o wizę 476:

 • inżynieria lądowa i wodna
 • inżynieria budowlana
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria elektrotechniczna i elektronika
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria produkcji
 • inżynieria górnicza
 • inżynieria materiałowa

Koszt wizy:

AU$360 dla glównego aplikanta  |   AU$180 dla partnera |  AU$90 dla dziecka

 • aplikację należy złożyć przez stronę internetową DIBP, na której trzeba założyć konto ImmiAccount,
 • aby złożyć wniosek, trzeba opłacić wniosek wizowy,
 • wiza nie wymaga wykupienia ubezpieczenia,
 • w czasie aplikacji trzeba przedstawić wszystkie wymagane dokumenty (lista poniżej),
 • wniosek o wizę Graduate 476 można złożyć tylko przebywając poza Australią,
 • wiza studencka pozwala przyjechać do Australi na okres do 18 miesięcy liczony od momentu wjazdu,
 • do Australii można przyjechać od momentu otrzymania wizy (Visa Grant Notification),
 • wiza 476 pozwala na pracę w pełnym wymiarze godzin dla głównego aplikanta i jego partnera,
 • z wizy 476 można przejść na wizę turystyczną, sponsorowaną 457 lub wizę stałego pobytu.

Wymagania:

Wiek: poniżej 31. roku życia
Wykształcenie: licencjat, magister, studia podyplomowe, doktorat

Angielski: test nie starszy niż 3 lata w momencie aplikacji (poza CAE po 1 stycznia 2015)
IELTS: 6.0 akademicki średnia nie mniej niz 5 z każdego egzaminu
TOFEL: 64 suma minimum, najniższy rezultat: 4 ze sluchania, 4 z czytania, 14 z pisania, 14 z mówienia
OET: B średnia i najniżej z każdego egzaminu
PET: 50 akademicki i nie mniej niż 34 z każdego egzaminu
CAE: 169 średnio i nie mniej niż 154 z każdego egzaminu

Badania Zdrowotne: niewymagane od 20/11/2015
Niekaralność: świadectwo niekaralaności z każdego kraju, gdzie spędziło sie conajmniej 12 miesięcy w ostatnich 10 latach (od 16. roku życia).
Zobowiązania Wobec Rządu Australijskiego: uregulowane rozliczenia podatkowe i zobowiazania finansowe (mandaty) z poprzednich wizyt w Australii.

Wymagane Dokumenty:

 • paszport ważny co najmniej 6 miesięcy,
 • dyplom i suplement ze spisem przedmiotów po polsku i przysięgłe tłumaczenie,
 • wyniki z testu angielskiego,
 • certyfikat niekaralności,
 • aplikacja 1276 (dane do aplikacji online),
 • opłata wizowa: aplikant: $360, partner: $180 dziecko: $90,
 • opłata administracyjna: 550 PLN,
 • serwis w Australii $180: odbiór z lotniska, mieszkanie na 4 tygodnie, numer podatkowy, konto w banku, ABN.

Chciałbyś wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji o kursach.

//]]> preloader