Koszty życia w Australii

Koszty utrzymania w Australii

Jeśli chodzi o standard życia Sydney plasuje się w samej czołówce. Po pierwsze, należy pamiętać, że większość informacji o wynagrodzeniach, a także kosztach dotyczyć będzie okresu tygodniowego. Po drugie, przy szacowaniu kosztów należy uwzględnić 52 tygodnie w roku. Koszty utrzymania będą różne w zależności od miejsca, i oczywiście od stylu życia. Z oczywistych powodów, koszty te są wyższe w dużych ośrodkach miejskich i niższe na innych obszarach. Student (pobyt na podstawie wizy studenckiej) może przepracować 40 godzin w okresie dwóch tygodni (w praktyce 20 godzin tygodniowo). Średnia stawka, na przykład w usługach gastronomicznych (kelner) kształtuje się na poziomie 25 AUD za godzinę. To powinno wystarczyć, aby zarobić 400 albo nawet 500 AUD na tydzień i powinno pokryć podstawowe wydatki. Dodatkowo, w czasie przerw wakacyjnych student ma prawo do pracy w pełnym wymiarze czasu. Wszystko to pozwala kursantom pracować, studiować i cieszyć się z życia Australii.Oficjalnie, Departament Imigracji i Ochrony Granic informuje, że potrzeba około 360 AUD za tydzień (18610 dolarów rocznie), aby studiować w Australii.

Przykładowe koszty życia w Australii: