Edukacja

Dlaczego warto zdecydować się na studia medyczne w Australii? Wyjaśniamy

9 czerwca, 2023 •• Adrianna ••

Obecnie wielu młodych ludzi decyduje się na rozpoczęcie studiów medycznych. Praca w ochronie zdrowia jest dla nich powołaniem – motywatorem jest najczęściej chęć niesienia pomocy innym i perspektywa zawodowej stabilizacji. Choć uczelnie medyczne w Polsce reprezentują wysoki poziom, studenci często podejmują decyzję o kształceniu się poza granicami naszego kraju, np. w Australii – dlaczego? Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać się na wymarzony kierunek studiów? Odpowiadamy na te pytania w poniższym artykule.

Studia medyczne w Australii – dlaczego warto rozważyć to rozwiązanie?

Studiowanie za granicą niesie za sobą mnóstwo korzyści. Młodzi ludzie za największy atut tego rozwiązania uznają codzienny kontakt z językiem angielskim. Studia medyczne realizowane są w Australii po angielsku – dzięki temu absolwent staje się konkurencyjnym kandydatem na globalnym rynku pracy. Jakie jeszcze zalety ma kontynuowanie edukacji w Australii? Do najważniejszych możemy zaliczyć:

wysoki poziom nauczania – szkoły medyczne w Australii kładą duży nacisk na badania i wykorzystują do nich najnowsze dostępne technologie. Dzięki temu kraj ten zyskał doskonałą, międzynarodową reputację. Nauki medyczne wykładają praktycy, eksperci w swojej dziedzinie;

międzynarodowe doświadczenia – wybierając studia medyczne w Australii, zyskujesz możliwość budowania kontaktów z przyszłymi specjalistami z całego świata. Co więcej, możesz bliżej poznać inne kultury i zwyczaje, co także może być pomocne w przyszłej pracy;

możliwość pracy w Australii – po ukończeniu studiów możesz skorzystać z wizy graduate 485 pracując w zawodzie. To jednak nie wszystko – dyplom zdobyty w Australii jest honorowany na całym świecie – możesz więc pracować, gdzie tylko chcesz!

Co należy zrobić, by rozpocząć studia medyczne w Australii?

Zastanawiasz się, jak wygląda rekrutacja na studia medyczne w Australii? Najważniejszą kwestią jest wiza studencka. Chętnie pomożemy Ci przejść przez te formalności, dzięki czemu zyskasz pewność, że wszystko jest poprawnie załatwione. Kandydaci na uczelnię są zobowiązani do złożenia aplikacji – wraz z odpowiednią dokumentacją i opłatą – do centrum rekrutacyjnego właściwego dla danego stanu. Uczelnie mają różne wymagania dotyczące warunków przyjęcia na studia. Aby ubiegać się o miejsce, konieczne jest ukończenie szkoły średniej i zdanie egzaminu maturalnego. Duże znaczenie mają wyniki uzyskane w przedmiotach ścisłych, czyli chemii, fizyce i biologii. Wiele uczelni wymaga też przystąpienia do egzaminów wstępnych.

Gdzie można studiować medycynę w Australii?

Studia medyczne w Australii to marzenie wielu młodych, przyszłych lekarzy. Uczelnie plasują się na wysokich miejscach w rankingach międzynarodowych i uchodzą za najbardziej prestiżowe ośrodki edukacyjne na świecie. Znakomitą reputacją cieszą się szczególnie uniwersytety w Melbourne i Sydney.

Uniwersytet w Melbourne zajmuje niekwestionowane, pierwsze miejsce na liście najlepszych uniwersytetów medycznych. Uczelnia otrzymuje co roku granty na finansowanie badań naukowych, w których aktywnie biorą udział studenci, zdobywając cenne doświadczenia i wiedzę.

USYD, czyli Uniwersytet w Sydney, to placówka badawcza oferująca studentom studia licencjackie i podyplomowe. Program trwa 7 lat i umożliwia otrzymanie tytułu doktora medycyny. Poza praktycznym przygotowaniem do zawodu wykładowcy dają studentom możliwość zdobycia umiejętności, które są potrzebne do wykonywania zawodu lekarza.

Studia medyczne w Australii to szansa na zdobycie prestiżowego zawodu, a także bezcennych doświadczeń i kwalifikacji, które są honorowane na całym świecie. Wysoki standard nauczania, zróżnicowane programy i praktyczne przygotowanie studentów do zawodu to czynniki, które bez wątpienia zachęcają do podjęcia decyzji o rozpoczęciu studiów medycznych właśnie w Australii.

studia-medyczne-australia