ubezpieczenie zdrowotne w Australii

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OSHC, kiedy planujemy wyjazd do Australii na wizie studenckiej, zazwyczaj kojarzy nam się z pokryciem kosztów, które wiążą się z pobytem w szpitalu lub nagłą interwencją lekarzy. Jednak czy w przypadku, kiedy będziemy potrzebowali lekarstw na receptę będziemy mogli wykorzystać Overseas Student Health Cover, aby nie płacić pełnych kosztów leczenia? Na te i inne pytania związane z OSHC postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Częściowa refundacja kosztów dzięki OSHC

Dzięki ubezpieczeniu nie musimy się obawiać, że w razie potrzeby będziemy zmuszeni do opłacenia 100% ceny lekarstw przepisanych na receptę. Każda osoba objęta ubezpieczeniem może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na ten cel, nie przekraczając kwot podanych w umowie. W przypadku Allianz obecnie są to kwoty na poziomie:

Jednocześnie warto pamiętać, że powyższe obejmuje wyłącznie leki przepisywane na receptę, które są objęte Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) – http://www.pbs.gov.au/pbs/home.

Leczenie dolegliwości zdiagnozowanych przed ubezpieczeniem

Często pojawiającym się pytaniem wśród ludzi, którzy mieli wcześniej problemy zdrowotne, jest to, czy ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia za schorzenia lub choroby zdiagnozowane w przeszłości. Chociaż teoretycznie OSHC powinno pokrywać wydatki na opiekę medyczną, to leczenie dolegliwości, z którymi mieliśmy problemy już w przeszłości będzie refundowane wyłącznie po upływie tzw. “waiting period”, czyli okresu oczekiwania określonego w umowie z ubezpieczycielem.

Jeśli okaże się, że wymagamy leczenia lub hospitalizacji z powodu choroby, której znamiona były widoczne przed wyjazdem do Australii, a zarazem przed wykupieniem OSHC, możemy być zobowiązani do samodzielnego opłacenia kosztów leczenia.

“Waiting periods” różnią się w zależności od natury dolegliwości oraz charakteru objaw, więc najlepiej zapoznać się z nimi na stronie internetowej ubezpieczyciela (https://allianzassistancehealth.com.au/en/helpcentre/oshc/waiting-periods-explained/) lub skontaktować się bezpośrednio z konsultantem firmy. W przypadku OSHC oferowanego przez Allianz, terminy te wynoszą od 2 do nawet 12 miesięcy, w zależności od przypadłości.

Warto dodać, że okres ten dotyczy także usług medycznych związanych z ciążą.

Czyli… jakie koszty pokrywa OSHC?

Jak korzystać z ubezpieczenia?

Należy uiścić opłatę za usługę lekarską bezpośrednio po wizycie i zabrać ze sobą rachunek, dzięki któremu będzie można ubiegać się o zwrot kosztów z ubezpieczenia. Jeśli chodzi o kupno leków, to najpierw trzeba je kupić, a dopiero później starać się o refundację. W sytuacji konieczności pobytu w szpitalu, ze względu na wysokie koszty, rachunki wysyłane są bezpośrednio do ubezpieczyciela.

O czym należy pamiętać:

U kogo wykupić OSHC?

Warto pamiętać, że Overseas Student Health Cover należy wykupić wyłącznie w firmach wyznaczonych przez Departament Imigracji. Do takich ubezpieczycieli zalicza się m.in.:

https://www.privatehealth.gov.au/healthinsurance/overseas/oshc.htm

Przedstawione tutaj informacje są jedynie interpretacją i uproszczonym zestawieniem warunków ubezpieczenia. Finalną decyzję o przyznaniu zwrot podejmuje ubezpieczyciel.

W związku z tym pamiętaj, aby za każdym razem przed odbyciem świadczenia upewnić się u swojego ubezpieczyciela, czy i ile będzie Ci zwrócone.